Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Đang có giá rẻ

Mô tả


XE KHÁCH QUẢNG NINH – LẠNG SƠN ( 2 CHIỀU )

Loại xe : xe ford 16 chỗ, xe country 29 chỗ, xe samco 29 chỗ đời mới, sang trọng.

Tiện ích : Wifi, điều hòa

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Lạng Sơn

Bạn click bấm vào “ LẠNG SƠN VỀ “ để xem các xe từ Lạng Sơn về Quảng Ninh


GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi nhà xe bạn cần đón bạn hoặc gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần nhé. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Quảng Ninh – Lạng Sơn mà bạn cần.

1900.0187 

( Bạn nhấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

1/ XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI LẠNG SƠN

Móng Cái đi Lạng Sơn – xe Ka Long 14B-003.63 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 06h30

 

Móng Cái đi Lạng Sơn – xe Ka Long - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 10h30

 

Móng Cái đi Lạng Sơn – xe 14B-023.91 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 11h00

 

Móng Cái đi Lạng Sơn – xe 12B-003.68 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 12h10

 

Móng Cái đi Lạng Sơn – xe 12B-002.46 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 13h00

 

Móng Cái đi Lạng Sơn – xe 98B-009.62 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 13h20

 

Móng Cái đi Lạng Sơn – xe 12B-040.23 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 15h00

 

Móng Cái đi Lạng Sơn – xe 12B-003.34 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 16h00

 

2/ XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI LẠNG SƠN

Cẩm Phả đi Lạng Sơn – xe Tuấn Tám 12B-001.71 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 06h00

 

Cẩm Phả đi Lạng Sơn – xe Quang Tiến 14B-017.67 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 08h00

 

Cẩm Phả đi Lạng Sơn – xe 12B-002.75 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 09h30

 

Cẩm Phả đi Lạng Sơn – xe Lý Nga 12B-002.43 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 12h00

 

Cẩm Phả đi Lạng Sơn – xe 12B-000.27 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 12h50

 

Cẩm Phả đi Lạng Sơn – xe Tuấn Tám 12B-002.60 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 13h20

 

3/ XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI LẠNG SƠN

Bãi Cháy đi Lạng Sơn – xe Tuấn Tám 12B-001.71 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 05h00

 

Bãi Cháy đi Lạng Sơn – xe Quang Tiến 14B-017.67 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 07h00

 

Bãi Cháy đi Lạng Sơn – xe 12B-002.75 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 08h30

 

Bãi Cháy đi Lạng Sơn – xe Lý Nga 12B-002.43 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 11h00

 

Bãi Cháy đi Lạng Sơn – xe 12B-000.27 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 11h50

 

Bãi Cháy đi Lạng Sơn – xe Tuấn Tám 12B-002.60 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 12h20

 

GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi nhà xe bạn cần đón bạn hoặc gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần nhé. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Quảng Ninh – Lạng Sơn mà bạn cần.

1900.0187 

( Bạn nhấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

1/ XE KHÁCH LẠNG SƠN ĐI MÓNG CÁI

Lạng Sơn đi Móng Cái – xe 12B-003.68 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 05h15

 

Lạng Sơn đi Móng Cái – xe 98B-009.62 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 07h00

 

Lạng Sơn đi Móng Cái – xe 12B-002.46 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 07h40

 

Lạng Sơn đi Móng Cái – xe 12B-040.23 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 10h00

 

Lạng Sơn đi Móng Cái – xe 12B-003.34 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 11h45

 

Lạng Sơn đi Móng Cái – xe Ka Long 14B-003.63 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 13h00

 

Lạng Sơn đi Móng Cái – xe 14B-023.91 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 16h00

 

Lạng Sơn đi Móng Cái – xe Ka Long - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 16h30

 

2/ XE KHÁCH LẠNG SƠN ĐI CẨM PHẢ

Lạng Sơn đi Cẩm Phả – xe Tuấn Tám 12B-002.60 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 06h00

 

Lạng Sơn đi Cẩm Phả – xe 12B-000.27 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 06h10

 

Lạng Sơn đi Cẩm Phả – xe Lý Nga 12B-002.43 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 06h20

 

Lạng Sơn đi Cẩm Phả – xe Tuấn Tám 12B-001.71 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 12h40

 

Lạng Sơn đi Cẩm Phả – xe Quang Tiến 14B-017.67 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 14h30

 

Lạng Sơn đi Cẩm Phả – xe 12B-002.75 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 15h30

 

3/ XE KHÁCH LẠNG SƠN ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Lạng Sơn đi Bãi Cháy – xe Tuấn Tám 12B-002.60 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 06h00

 

Lạng Sơn đi Bãi Cháy – xe 12B-000.27 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 06h10

 

Lạng Sơn đi Bãi Cháy – xe Lý Nga 12B-002.43 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 06h20

 

Lạng Sơn đi Bãi Cháy – xe Tuấn Tám 12B-001.71 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe Samco 29 chỗ đời mới

Giờ chạy : 12h40

 

Lạng Sơn đi Bãi Cháy – xe Quang Tiến 14B-017.67 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 29 chỗ

Giờ chạy : 14h30

 

Lạng Sơn đi Bãi Cháy – xe 12B-002.75 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : xe 16 chỗ

Giờ chạy : 15h30

 

 
Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebook_logo_150x150   youtube   googleplus_logo_02_300x300   twitter_logo_300x300

 

Copyright 2021 @ xekhachquangninh.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 8 - 2021