Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Đang có giá rẻ

Mô tả


XE KHÁCH QUẢNG NINH – PHÚ THỌ ( 2 CHIỀU )

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, đời mới, sang trọng.

Tiện ích : Wifi, điều hòa

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Phú Thọ

Bạn click bấm vào “ PHÚ THỌ VỀ “ để xem các xe từ Phú Thọ về Quảng Ninh


 

GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn website mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp số điện thoại các nhà xe khách.

Bạn click bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần nhé. Website " thongtinxekhach.com " đó sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Quảng Ninh – Phú Thọ cho bạn.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY QUẢNG NINH ĐI PHÚ THỌ

Móng Cái đi Phú Thọ : 19h00 | 20h00 | 20h45

--------------

 

Cẩm Phả đi Phú Thọ : 21h00 | 22h00 | 22h45

--------------

Bãi Cháy đi Phú Thọ : 06h00 | 13h00 | 21h30 | 22h30 | 23h30

-------------- 

Uông Bí đi Phú Thọ : 06h30 | 13h30 | 22h00 | 23h00 | 00h00

 

CHI TIẾT TỪNG NHÀ XE QUẢNG NINH ĐI PHÚ THỌ

1/ XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI PHÚ THỌ

Móng Cái đi Thanh Sơn – xe 14B-006.34 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 20h00

 

Móng Cái đi Việt Trì, Yên Lập – xe 14B-013.50 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 20h30

 

Móng Cái đi Việt Trì, Yên Lập – xe Minh Đức - 14B-025.76 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 20h30

Móng Cái đi Việt Trì, Yên Lập – xe Minh Đức - 14B-013.29 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 20h45

( Còn rất nhiều nhà xe trong danh sách, bạn gọi 1900.0187 để hỏi cụ thể ) 

 

2/ XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI PHÚ THỌ

Cẩm Phả đi Thanh Sơn – xe 14B-006.34 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 22h00

 

Cẩm Phả đi Việt Trì, Yên Lập – xe 14B-013.50 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 22h30

 

Cẩm Phả đi Việt Trì, Yên Lập – xe Minh Đức - 14B-025.76 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 22h30

 

Cẩm Phả đi Việt Trì, Yên Lập – xe Minh Đức - 14B-013.29 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 22h45

( Còn rất nhiều nhà xe trong danh sách, bạn gọi 1900.0187 để hỏi cụ thể )

 

3/ XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI PHÚ THỌ

Bãi Cháy đi Việt Trì – xe Đại Việt - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 06h00 | 06h30

 

Bãi Cháy đi Thanh Sơn – xe 14B-006.34 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 23h00

 

Bãi Cháy đi Việt Trì, Yên Lập – xe 14B-013.50 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 23h30

 

Bãi Cháy đi Việt Trì, Yên Lập – xe Minh Đức - 14B-025.76 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 23h30

 

Bãi Cháy đi Việt Trì, Yên Lập – xe Minh Đức - 14B-013.29 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 23h45

( Còn rất nhiều nhà xe trong danh sách, bạn gọi 1900.0187 để hỏi cụ thể ) 

 

 

GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn website mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp số điện thoại các nhà xe khách.

Bạn click bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần nhé. Website " thongtinxekhach.com " đó sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Quảng Ninh – Phú Thọ cho bạn.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY PHÚ THỌ ĐI QUẢNG NINH

Phú Thọ đi Móng Cái : | 17h30 | 18h00 | 18h30

--------------

Phú Thọ đi Cẩm Phả : | 17h30 | 18h00 | 18h30

--------------

Phú Thọ đi Bãi Cháy : 05h45 | 13h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30

-------------- 

Phú Thọ đi Uông Bí : 05h45 | 13h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30

 

CHI TIẾT TỪNG NHÀ XE QUẢNG NINH ĐI PHÚ THỌ

1/ XE KHÁCH PHÚ THỌ ĐI MÓNG CÁI

Thanh Sơn đi Móng Cái – xe 14B-006.34 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 18h30

 

Việt Trì, Yên Lập đi Móng Cái – xe 14B-013.50 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 04h50

 

Việt Trì, Yên Lập đi Móng Cái – xe Minh Đức - 14B-025.76 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

 

Việt Trì, Yên Lập đi Móng Cái – xe Minh Đức - 14B-013.29 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

( Còn rất nhiều nhà xe trong danh sách, bạn gọi 1900.0187 để hỏi cụ thể ) 

 

2/ XE KHÁCH PHÚ THỌ ĐI CẨM PHẢ

Thanh Sơn đi Cẩm Phả – xe 14B-006.34 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 18h30

 

Việt Trì, Yên Lập đi Cẩm Phả – xe 14B-013.50 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 04h50

 

Việt Trì, Yên Lập đi Cẩm Phả – xe Minh Đức - 14B-025.76 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

 

Việt Trì, Yên Lập đi Cẩm Phả – xe Minh Đức - 14B-013.29 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

 

3/ XE KHÁCH PHÚ THỌ ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Việt Trì đi Bãi Cháy – xe Đại Việt - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 12h00 | 12h30

 

Thanh Sơn đi Bãi Cháy – xe 14B-006.34 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 18h30

 

Việt Trì, Yên Lập đi Bãi Cháy – xe 14B-013.50 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 04h50

 

Việt Trì, Yên Lập đi Bãi Cháy – xe Minh Đức - 14B-025.76 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

 

Việt Trì, Yên Lập đi Bãi Cháy – xe Minh Đức - 14B-013.29 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

( Còn rất nhiều nhà xe trong danh sách, bạn gọi 1900.0187 để hỏi cụ thể ) 

 
Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebook_logo_150x150   youtube   googleplus_logo_02_300x300   twitter_logo_300x300

 

Copyright 2021 @ xekhachquangninh.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 8 - 2021