Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Đang có giá rẻ

Mô tả

XE KHÁCH QUẢNG NINH THÁI NGUYÊN 

Giờ chạy tại Thái Nguyên : từ 05h00 sáng đến 19h00 tối, cách 1 tiếng có 1 chuyến

Giờ chạy tại Móng Cái : 05h00 ; 06h00 ; 18h00 ; 19h00

Giờ chạy tại Cửa Ông : 04h30 ; 06h00 ; 06h30 ; 07h30 ; 08h30 ; 09h30 ; 12h00 ; 13h30 ; 15h30 ; 20h30 ; 21h30

Giờ chạy tại Hạ Long : 05h30 ; 07h00 ; 07h30 ; 08h30 ; 09h30 ; 10h30 ; 13h00 ; 14h30 ; 16h30 ; 21h30 ; 22h30

Giờ chạy tại Uông Bí, Đông Triều : 06h00 ; 07h30 ; 08h00 ; 09h00 ; 10h00 ; 11h00 ; 13h30 ; 15h00 ; 17h00 ; 22h00 ; 23h00

Giờ chạy tại Chí Linh Sao Đỏ : từ 09h30 sáng đến 23h tối, cách 60 phút có 1 chuyến

Kiểu xe : xe ghế ngồi samco 40 chỗ và xe giường nằm đời mới, mỗi người ngồi 1 ghế rất rộng và êm.

Tiện ích trên xe : wifi, nước uống

Giá vé : đang có khuyến mại giá rẻ

 

LIÊN HỆ NHÀ XE :

0347.842.842   |  0949.022.994

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

LỘ TRÌNH XE CHẠY : 

Thái Nguyên - Phổ Yên - Quốc Lộ 3 - Samsung Bắc Ninh - Cầu 18 Bắc Ninh - Quế Võ - Sao Đỏ - Chí Linh - Đông Triều - Uông Bí - Hạ Long - Cẩm Phả - Cửa Ông ( Vân Đồn hoặc Móng Cái tùy chuyến )

 

CÁC XE TỪ THÁI NGUYÊN ĐI QUẢNG NINH :

Xuất phát 04h45 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 05h30 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe 16 chỗ

Xuất phát 06h45 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 08h45 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 09h30 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 14h00 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 14h45 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 15h30 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 17h45 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 18h30 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe giường nằm

Xuất phát 19h30 - Thái Nguyên đi Quảng Ninh - xe giường nằm

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ MÓNG CÁI ĐI THÁI NGUYÊN :

Xuất phát 05h00 - Móng Cái đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 06h00 - Móng Cái đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 18h00 - Móng Cái đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

Xuất phát 19h00 - Móng Cái đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ VÂN ĐỒN ĐI THÁI NGUYÊN :

Xuất phát 05h30 - Vân Đồn đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 09h00 - Vân Đồn đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 14h45 - Vân Đồn đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ CỬA ÔNG ĐI THÁI NGUYÊN :

Xuất phát 04h30 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 06h00 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 06h30 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 07h30 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 08h30 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 09h30 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 12h00 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe 16 chỗ

Xuất phát 13h30 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 15h00 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 20h30 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

Xuất phát 21h30 - Cửa Ông đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ CẨM PHẢ ĐI THÁI NGUYÊN :

Xuất phát 05h00 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 06h30 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 07h00 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 08h00 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 09h00 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 10h00 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 12h30 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe 16 chỗ

Xuất phát 14h00 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 15h30 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 21h00 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

Xuất phát 22h00 - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ HẠ LONG ĐI THÁI NGUYÊN :

Xuất phát 05h30 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 07h00 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 07h30 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 08h30 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 09h30 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 10h30 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 13h00 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe 16 chỗ

Xuất phát 14h30 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 16h00 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 21h30 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

Xuất phát 22h30 - Hạ Long đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ UÔNG BÍ ĐI THÁI NGUYÊN :

Xuất phát 06h00 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 07h30 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 08h00 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 09h00 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 10h00 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 11h00 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 13h30 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe 16 chỗ

Xuất phát 15h00 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 16h30 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe samco 40 chỗ

Xuất phát 22h00 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

Xuất phát 23h00 - Uông Bí đi về Thái Nguyên - xe giường nằm

 

 
Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebook_logo_150x150   youtube   googleplus_logo_02_300x300   twitter_logo_300x300

 

Copyright 2021 @ xekhachquangninh.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 8 - 2021