Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Đang có giá rẻ

Mô tả


XE KHÁCH QUẢNG NINH – THANH HÓA ( 2 CHIỀU )

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, đời mới, sang trọng.

Tiện ích : Wifi, điều hòa

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Thanh Hóa

Bạn click bấm vào “ THANH HÓA VỀ “ để xem các xe từ Thanh Hóa về Quảng Ninh


GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi nhà xe bạn cần đón bạn hoặc gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần nhé. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Quảng Ninh – Thanh Hóa mà bạn cần.

1900.0187 

( Bạn nhấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY QUẢNG NINH ĐI THANH HÓA

Quảng Ninh đi Thanh Hóa :

Móng Cái đi Thanh Hóa : 4h30 | 6h15 | 13h00 | 14h30 | 15h30 ( lẻ âm lịch ) | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h30 ( lẻ âm lịch ) | 20h00

Mông Dương, Vân Đồn đi Thanh Hóa : 6h00 ( Mông Dương ) | 19h30 ( Vân Đồn )

Bến Xe Cửa Ông đi Thanh Hóa : 5h00 | 5h40 ( chẵn âm lịch ) | 6h30 | 11h30

Cẩm Phả đi Thanh Hóa : 5h30 | 6h00 ( chẵn âm lịch ) | 6h30 | 7h00 | 8h00 | 12h00 | 15h00 | 16h30 | 17h30 ( lẻ âm lịch ) |  18h00 ( lẻ âm lịch ) | 19h00 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h00

Bãi Cháy đi Thanh Hóa : 6h30 | 7h00 ( chẵn âm lịch ) | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 13h00 | 16h00 | 17h30 | 18h30 ( lẻ âm lịch ) |  19h00 ( lẻ âm lịch ) | 20h00 | 21h00 | 22h00 | 22h30 | 23h00

Uông Bí đi Thanh Hóa : 7h00 | 7h30 ( chẵn âm lịch ) | 8h00 | 8h30 | 9h30 | 13h30 | 16h30 | 18h00 | 19h00 ( lẻ âm lịch ) |  19h30 ( lẻ âm lịch ) | 20h30 | 21h30 | 22h30 | 23h00 | 23h30

( Còn nhiều nhà xe trong danh sách, bạn gọi 1900.0187 để họ tư vấn cho bạn chi tiết từng nhà xe )

 

1/ XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI THANH HÓA

Móng Cái đi Thanh Hóa – xe Chính Bích 36B-019.28 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 05h00

 

Móng Cái đi Thanh Hóa – xe Quân Nam 14B-006.17 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 18h00

 

Móng Cái đi Thanh Hóa – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 19h30

 

Móng Cái đi Sầm Sơn – xe Quân Nam - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

 

Móng Cái đi Triệu Sơn – xe Hải Định - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00 ngày lẻ âm lịch

 

Móng Cái đi Triệu Sơn – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 13h00 ngày lẻ âm lịch, 16h30 ngày chẵn âm lịch

 

Móng Cái đi Nghi Sơn – xe Quang Đông - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 06h30 | 20h00

 

Móng Cái đi Tĩnh Gia – xe Quang Đông 36B-023.99- đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 18h30 | 20h30

 

Móng Cái đi Như Thanh – xe Ka Long 14B-025.10 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 16h00

 

 

2/ XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI THANH HÓA

Cẩm Phả đi Thanh Hóa – xe Chính Bích 36B-019.28 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 07h00

 

Cẩm Phả đi Thanh Hóa – xe Quân Nam 14B-006.17 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 20h00

 

Cẩm Phả đi Thanh Hóa – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 21h30

 

Cẩm Phả đi Sầm Sơn – xe Quân Nam - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 19h00

 

Cẩm Phả đi Triệu Sơn – xe Hải Định - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 19h00 ngày lẻ âm lịch

 

Cẩm Phả đi Triệu Sơn – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 15h00 ngày lẻ âm lịch, 18h30 ngày chẵn âm lịch

 

Cẩm Phả đi Nghi Sơn – xe Quang Đông - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 08h30 | 22h00

 

Cẩm Phả đi Tĩnh Gia – xe Quang Đông 36B-023.99- đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 20h30 | 22h30

 

Cẩm Phả đi Như Thanh – xe Ka Long 14B-025.10 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 18h00

 

3/ XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI THANH HÓA

Bãi Cháy đi Thanh Hóa – xe Chính Bích 36B-019.28 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 08h00

 

Bãi Cháy đi Thanh Hóa – xe Quân Nam 14B-006.17 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 22h00

 

Bãi Cháy đi Thanh Hóa – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 22h30

 

Bãi Cháy đi Sầm Sơn – xe Quân Nam - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 20h00

 

Bãi Cháy đi Triệu Sơn – xe Hải Định - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 20h00 ngày lẻ âm lịch

 

Bãi Cháy đi Triệu Sơn – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 16h00 ngày lẻ âm lịch, 19h30 ngày chẵn âm lịch

 

Bãi Cháy đi Nghi Sơn – xe Quang Đông - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 09h30 | 23h00

 

Bãi Cháy đi Tĩnh Gia – xe Quang Đông 36B-023.99- đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 21h30 | 23h30

 

Bãi Cháy đi Như Thanh – xe Ka Long 14B-025.10 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 19h00

 

 

 

GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi nhà xe bạn cần đón bạn hoặc gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần nhé. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Quảng Ninh – Thanh Hóa mà bạn cần.

1900.0187 

( Bạn nhấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY :

Thanh Hóa đi Móng Cái : 5h00 | 5h45 | 6h00 | 7h00 ( chẵn âm lịch ) | 13h00 | 14h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h30 | 18h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h00 | 19h30

Thanh Hóa đi Mông Dương, Vân Đồn : 10h00 ( vân đồn ) | 14h30 ( mông dương )

Thanh Hóa đi bến xe Cửa Ông : 4h45 | 5h00 | 5h45 | 6h30

Thanh Hóa đi Uông Bí, Bãi Cháy, Cẩm Phả : 4h45 | 5h00 | 5h45 | 6h30 | 7h00 ( chẵn âm lịch ) | 10h00 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h30 | 18h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h00 | 19h30

( Còn nhiều nhà xe trong danh sách, bạn gọi 1900.0187 để họ tư vấn cho bạn chi tiết từng nhà xe )

 

1/ XE KHÁCH THANH HÓA ĐI MÓNG CÁI

Thanh Hóa đi Móng Cái – xe Chính Bích 36B-019.28 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 15h30

 

Thanh Hóa đi Móng Cái – xe Quân Nam 14B-006.17 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

 

Thanh Hóa đi Móng Cái – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 19h30

 

Sầm Sơn đi Móng Cái – xe Quân Nam - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 16h00

 

Triệu Sơn đi Móng Cái – xe Hải Định - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 15h00 ngày chẵn âm lịch

 

Triệu Sơn đi Móng Cái – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 13h00 ngày lẻ âm lịch, 16h00 ngày chẵn âm lịch

 

Nghi Sơn đi Móng Cái – xe Quang Đông - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 06h00 | 17h30

 

Tĩnh Gia đi Móng Cái – xe Quang Đông 36B-023.99- đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 10h00 | 21h00

 

Như Thanh đi Móng Cái – xe Ka Long 14B-025.10 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 16h30

 

 

2/ XE KHÁCH THANH HÓA ĐI CẨM PHẢ

Thanh Hóa đi Cẩm Phả – xe Chính Bích 36B-019.28 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 15h30

 

Thanh Hóa đi Cẩm Phả – xe Quân Nam 14B-006.17 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

 

Thanh Hóa đi Cẩm Phả – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 19h30

 

Sầm Sơn đi Cẩm Phả – xe Quân Nam - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 16h00

 

Triệu Sơn đi Cẩm Phả – xe Hải Định - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 15h00 ngày chẵn âm lịch

 

Triệu Sơn đi Cẩm Phả – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 13h00 ngày lẻ âm lịch, 16h00 ngày chẵn âm lịch

 

Nghi Sơn đi Cẩm Phả – xe Quang Đông - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 06h00 | 17h30

 

Tĩnh Gia đi Cẩm Phả – xe Quang Đông 36B-023.99- đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 10h00 | 21h00

 

Như Thanh đi Cẩm Phả – xe Ka Long 14B-025.10 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 16h30

 

3/ XE KHÁCH THANH HÓA ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Thanh Hóa đi Bãi Cháy – xe Chính Bích 36B-019.28 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 15h30

 

Thanh Hóa đi Bãi Cháy – xe Quân Nam 14B-006.17 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 17h00

 

Thanh Hóa đi Bãi Cháy – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 19h30

 

Sầm Sơn đi Bãi Cháy – xe Quân Nam - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 16h00

 

Triệu Sơn đi Bãi Cháy – xe Hải Định - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 15h00 ngày chẵn âm lịch

 

Triệu Sơn đi Bãi Cháy – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 13h00 ngày lẻ âm lịch, 16h00 ngày chẵn âm lịch

 

Nghi Sơn đi Bãi Cháy – xe Quang Đông - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 06h00 | 17h30

 

Tĩnh Gia đi Bãi Cháy – xe Quang Đông 36B-023.99- đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 10h00 | 21h00

 

Như Thanh đi Bãi Cháy – xe Ka Long 14B-025.10 - đã xác thực nhà xe

Loại xe : giường nằm cao cấp, đời mới. Wifi, usb, điều hòa, nước uống, chăn đắp…

Giờ chạy : 16h30

 

 

 
Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebook_logo_150x150   youtube   googleplus_logo_02_300x300   twitter_logo_300x300

 

Copyright 2021 @ xekhachquangninh.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 8 - 2021